X
Sold Out

Katazome Child's Hanten

$150.00

This product is sold out

More Details →
X
X
Sold Out

Katazome Futon - Repeating Geometric Cranes

$650.00

This product is sold out

More Details →
X
X
X
X
X
Sold Out

Noragi - Meiji era, rare white Aomori sashiko

$2,500.00

This product is sold out

More Details →
X
X
Sold Out

Sakebukuro

$100.00

This product is sold out

More Details →
X
Sold Out

Sakiori Fisherman's Jacket

$1,400.00

This product is sold out

More Details →
X
X
Sold Out

Sakiori Obi - Vintage stripes

$0.00

This product is sold out

More Details →
X
Sold Out

Sashiko Banten - Japanese Fireman's Jacket

$0.00

This product is sold out

More Details →
X
Sold Out

Sashiko Boro Noragi - Eccentric Hemp Stitching

$1,600.00

This product is sold out

More Details →
X
X
X
X
Sold Out

Shibori Futon - Indigo Dyed Bats

$1,200.00

This product is sold out

More Details →
X
X
Sold Out

Shibori Kimono - Muira Overdyed Indigo

$395.00

This product is sold out

More Details →
X
X
Sold Out

Silk Patchwork Futon Cover

$750.00

This product is sold out

More Details →
X
Sold Out

Silk Yosegire Juban - Vegetable Dyed Silks

$725.00

This product is sold out

More Details →
X
X
Sold Out

Tsutsugaki - Persimmon dyed shop curtain

$450.00

This product is sold out

More Details →
X
X
X
Sold Out

Tsutsugaki Futon Cover - Baku

$0.00

This product is sold out

More Details →
X
X
Sold Out

Tsutsugaki Futon Cover - Dancing Fans

$0.00

This product is sold out

More Details →
X
X
X
Sold Out

Tsutsugaki Yogi

$3,800.00

This product is sold out

More Details →