X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sold Out

Boro Futon Cover - Meiji era indigo futonji

$3,200.00

This product is sold out

More Details →
X
X
X
X
X
X
X
Sold Out

Boro Yogi - Meiji Era Indigo Yogi

$5,000.00

This product is sold out

More Details →
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sold Out

Shibori - Sekka shibori baby's kimono

$250.00

This product is sold out

More Details →
X
X
X
Sold Out

Tsutsugaki Furoshiki - "Three Friends of Winter"

$325.00

This product is sold out

More Details →
X
X