X
Sold Out

Boro Yogi - Meiji Era Antique Boro Yogi

$4,400.00

This product is sold out

More Details →
X
X
Sold Out

Noragi - Meiji era, rare white Aomori sashiko

$2,500.00

This product is sold out

More Details →
X
Sold Out

Shibori Kimono - Muira Overdyed Indigo

$395.00

This product is sold out

More Details →
X
Sold Out

Katazome Child's Hanten

$150.00

This product is sold out

More Details →
X
Sold Out

Tsutsugaki Futon Cover - Dancing Fans

$0.00

This product is sold out

More Details →
X
Sold Out

Katazome Futon - Repeating Geometric Cranes

$650.00

This product is sold out

More Details →
X
X
Sold Out

Tsutsugaki Futon Cover - Baku

$0.00

This product is sold out

More Details →
X
Sold Out

Sakiori Obi - Vintage stripes

$0.00

This product is sold out

More Details →
X
X
X
X
X
X
X
Sold Out

Shibori Futon - Indigo Dyed Bats

$1,200.00

This product is sold out

More Details →
X
X
X
X
Sold Out

Boro Noragi - Museum grade fisherman's jacket

$4,200.00

This product is sold out

More Details →
X
Sold Out

Fireman's Hanten - Heavy ghostly indigo

$1,800.00

This product is sold out

More Details →
X
X
X
X
X
Sold Out

Silk Yosegire Juban - Vegetable Dyed Silks

$725.00

This product is sold out

More Details →
X
X
X
Sold Out

Sashiko Boro Noragi - Eccentric Hemp Stitching

$1,600.00

This product is sold out

More Details →
X
X
X