X
X
Sold Out

Noragi - Meiji era, rare white Aomori sashiko

$2,500.00

This product is sold out

More Details →
X
Sold Out

Sashiko Banten - Japanese Fireman's Jacket

$0.00

This product is sold out

More Details →
X
Sold Out

Katazome Child's Hanten

$150.00

This product is sold out

More Details →
X
Sold Out

Tsutsugaki Futon Cover - Dancing Fans

$0.00

This product is sold out

More Details →
X
X
Sold Out

Tsutsugaki Futon Cover - Baku

$0.00

This product is sold out

More Details →
X
Sold Out

Boro Pilgrim's Jacket - Suzukake

$0.00

This product is sold out

More Details →
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sold Out

Shibori Futon - Indigo Dyed Bats

$1,200.00

This product is sold out

More Details →
X
X
X
X
X
X
X
X
Sold Out

Fireman's Hanten - Heavy ghostly indigo

$1,800.00

This product is sold out

More Details →
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sold Out

Sashiko Boro Noragi - Eccentric Hemp Stitching

$1,600.00

This product is sold out

More Details →
X
X